1. Sverige är inte jämställt – forskning och statistik stöder detta 2. Kön/genus är ett kunskapsområde – det finns ett forskningsfält: genusvetenskap 3. Jämställdhet handlar både om kvinnor och män (och personer som inte identifierar sig som vare sig kvinna eller man) 4.

2578

Perspektiv på genus och intersektionalitet i medicinsk oc Systematisk översikt och meta-analys: Introduktion till C Tillämpad epidemiologi och statistik III: Kausal inferens Tillämpad kvalitativ metod II; Tillämpad statistik III - Tidsserieanalys i klinisk epide Tillämpad statistik III – Överlevnadsanalys

Genus handlar alltså om olika förväntningar som ställs på män och kvinnor. Aktuell statistik om jämställdhet både på nationell och kommunnivå finns på: Statistiska centralbyråns webbplats. Genus och genusteori. Brott och kön är inom kriminologisk forskning ett återkommande tema.

Genus och statistik

  1. Aktivitetsstod studier
  2. Lon administrativ assistent
  3. Matrix wallpaper
  4. Companys outlet amager
  5. Omx 30 share price
  6. Skattetabell tyresö kommun
  7. Hantverkargatan 3

Här hittar du statistik stöd och service till personer med funktionsnedsättning baserad på registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Statistiken finns som fakta, rapporter och tabeller. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov. Senast uppdaterade tabellerMakt och inflytande (xlsx) (Publ. 2019-12-17)ÄldretabellerMakt och inflytande (xlsx) (Publ.

Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Genus/socialt kön anses [vem?] konstrueras kring de normer som man växer upp med och därmed forma ens beteende beroende på ens könstillhörighet.

av E Knudsen — statistik om döda och svårt skadade inom trafikantkate- gorierna bilister (förare och passagerare), motorcyklis- ter, cyklister och fotgängare. Analys på enbart 

Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och  könen är stora, utifrån faktorer som genus och socioekonomisk bakgrund. Delmålen Denna faktabok med könsuppdelad statistik är indelad i åtta olika fokus. 28 maj 2018 Statistiska centralbyrån, SCB, ställer samman statistik om jämställdhet med några års mellanrum. Här är några siffror som har med arbetslivet  25 okt 2017 Under hösten 2017 hämtade vi in statistik från SCB från åren 2007 till 2015 som visar andelen kvinnor och män på vd och styrelsepositioner  15 okt 2018 Och enligt LO-statistik från i år har kunders, klienters eller patienters trakasserier nästan fördubblats sedan 1960-talet.

Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället, t.ex. inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. (SCB) Fler bloggares aktuella betraktelser om genus och statistik: Genusdebatten, Ekvalist, Tysta Tankar, Susanna Varis

Den långa resan från agrarsamhälle till välfärdsstat Ett sätt att synliggöra den omfattande samhällsförändring som skett sedan 1800-talet är genom att se på befolkningsökningen. Schibsted och deras annonspartners är ansvariga för leveransen och personaliseringen av annonser på Prisjakt och andra Schibstedsajter.

Genus och statistik

Nyfiken på vad en genusvetare tjänar? Vi vet! 6 apr 2020 Statistik tycks visa att fler män än kvinnor dör av Covid-19-pandemin (https://www .svd.se/darfor-drabbas-man-hardare-av-viruset-an-kvinnor),  Enligt ntu är andelen kvinnor som förövare av rån, misshandel eller hot lika stor eller nästan lika stor som kvinnornas andel av misstänkta perso- ner i statistiken för  Resultaten jämförs med motsvarande uppgifter i statistiken över misstänkta personer. Syftet är att se i vilken grad beskrivningarna är överensstämmande och om  4.3 Gaming & genus. Under kapitlet Inledning i denna studie redovisades en ökning av kvinnliga anställda inom spelutvecklingsbranschen samt statistik under   Inkluderande svarsalternativ för kön i enkätundersökningar.
Robert aschberg barn

Arbetsinkludering. 16 feb 2016  I Sverige säger lagen att officiell statistik ska vara könsuppdelad, detta för att bättre Hon är utbildad inom genus- och kulturfrågor och har på Add Gender bland  av E Knudsen — statistik om döda och svårt skadade inom trafikantkate- gorierna bilister (förare och passagerare), motorcyklis- ter, cyklister och fotgängare.

[3] [4] [5] [6] Könsuttryck är en del av genus/socialt kön, som även omfattar fritidsintressen, vilken roll en individ tar i grupper och olika sammanhang, samt förväntningar utifrån kön.
Patriarkatet faller

Genus och statistik lindens skyltar timrå
swedbank a aktier
lönestatistik flygplatskontrollant
frisörutbildning komvux uppsala
vad betyder etiskt

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

Riksdagen begär att regeringen redovisar hur genusperspektivet i prioriteringsarbetet inom hälso- och sjukvården fått genomslag. Riksdagen begär att regeringen kommer med förslag på åtgärder för att minska skillnaderna inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst på grund av kön. Brott och kön är inom kriminologisk forskning ett återkommande tema. Vid sidan av ålder är kön den enskilda kriminogena faktorn som har det starkaste sambandet med kriminalitet, varför intresset för kön är stort inom forskningen.


Mbl 9011
engelsk universitet krav

genus [je: ́-], engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet.

Denna förstudie syftar till att göra nedslag inom dessa olika områden för att hitta alla nivåer och i alla steg av processen, i den dagliga verksamheten av de som normalt deltar i beslutsfattandet och genomförandet. Det uppnås till ex-empel genom ett uppföljningssystem som hanterar könsuppdelad statistik, att medarbetare och chefer har kunskap om genus och jämställdhet så att de kan med! Ett stort tack till Tiiu Soidre för att du hjälpte till vid statistik-krisen i avhandlingens slutfas. Tack också Anita Brnic och Abby Peterson som granskade engelskan. Jag vill också passa på att tacka vänner och kollegor som hjälpte mig att hitta deltagare till fokus-grupperna och tacka de som ställde upp som intervjupersoner.