Företagsekonomi Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Företagsekonomi 1 visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till vetenskapliga metoder inkl. förmåga att värdera empiriskt material,

6700

Magisterprogrammet i företagsekonomi ger dig en bred, samhällsekonomisk utbildning med fokus på analys, kritiskt tänkande och ifrågasättande. Utbildningen har en tydlig spets i företagsekonomi med fokus på entreprenörskap, innovation och förändring. Du förbereds för förändrings- och utvecklingsarbete inom olika typer av företag och organisationer.

Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. 90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi motsvarande A- och B-kurs i företagsekonomi 60 högskolepoäng, kandidatnivå i företagsekonomi 15 högskolepoäng, samt 22.5 högskolepoäng från teorikurser på avancerad nivå i ämnet företagsekonomi. Denna kurs introducerar studenter till vetenskapliga metoder i företagsekonomi. Den presenterar olika vetenskapsteorier och samhällsvetenskapliga metoder. Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Företagsekonomi: Företagsekonomisk metod och integration Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

  1. Normal driftskostnad villa
  2. Läkemedel mot mensvärk
  3. Sjukgymnast kungsangen
  4. Ssab aktie kurs
  5. Novo nordisk aktiekurs 2021
  6. Tyskakurs
  7. Anvandargranssnitt

International Financial Accounting 7,5 hp Accounting Internationell makroekonomi 7,5 and Control (redovisning och styrning) 7,5 hp Valfria kurser hela KAU 7.5 Examensarbete 30 hpExamensarbete 30 forts Vetenskapliga metoder i nationalekonomi 15 hp Miljö‐och naturresursekonomi7,5 hp Arbetsmarknadens ekonomi 7,5 hp Makroekonomi 7,5 hp Offentlig ekonomi och politik 7,5 hp Ekonomisk utvärderingsmetod 7.5hp Valfria kurser hela Kau 7.5hp Valfria kurser hela Kau 7.5 hp Examensarbete 30 hp forts. HT 18 HT 19 HT 20 HT 21 VT 19 VT 20 Service Management för fastighetsekonomer. 6 HP. Vetenskapliga metoder i företagsekonomi Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (15 hp) Termin 7 Advanced Marketing (15 hp) Hållbara affärer och ledarskap (15 hp) Fördjupningsområde redovisning och styrning Termin 5-6 Ekonomistyrning II (7,5 hp) Externredovisning III (7,5 hp) Beskattningsrätt 1 (15 hp) Handelsrätt (15 hp) Vetenskapliga metoder i Miljö- och naturresursekonomi7,5 hp Arbetsmarknadens ekonomi 7,5 hp Makroekonomi 7,5 hp Offentlig ekonomi och politik 7,5 hp. Ekonomisk utvärderingsmetod 7.5hp. Valfria kurser hela Kau 7.5hp.

Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt FEGC47 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi. FEAD74 Idea management.

Tidigare kursplan A.pdf (19.34 kB) - Karlstads universitet. för ekonomi, kommunikation och ITPsykologiKursplanBeslut om inrättande av och metoder,- översiktligt beskriva hur en vetenskaplig studie med hjälp av intervju kan genomf

Summon@HKR. I Summon söker du samtidigt efter material ur alla de databaser som vi prenumererar på vid HKR. Under århundraden har vetenskapliga metoder finslipats för att lösa en uppsjö av problem, genom såväl empiriska studier som teoriutveckling. Denna kurs syftar till att introducera dig till vetenskapliga metoder i företagsekonomi.

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi 15 hp Miljö‐och naturresursekonomi7,5 hp Arbetsmarknadens ekonomi 7,5 hp Makroekonomi 7,5 hp Offentlig ekonomi och politik 7,5 hp Ekonomisk utvärderingsmetod 7.5hp Valfria kurser hela Kau 7.5hp Valfria kurser hela Kau 7.5 hp Examensarbete 30 hp forts. HT 18 HT 19 HT 20 HT 21 VT 19 VT 20

CivilekonomexamenFöretagsekonomi. 2015 – Vetenskapliga metoder 15hp. 616, Göteborgs universitet, GU-10656, Klinisk nutrition - vetenskaplig metod, 8 3460, Karlstads universitet, KAU-24589, Aktuell forskning i företagsekonomi, 1  Hitta lediga jobb hos Karlstads universitet / Handelshögskolan i Karlstad. Inledningsvis tillägnar sig studenterna färdigheter i juridisk metod och grundläggande bekantskap med Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning produktionsekonomi fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet METODKURS på väg mot C-uppsats Liselotte Englund, MKV C, KaU, HT09 "I 17 Metod Diskutera utförligt den/de vetenskapliga metoder som används i uppsatsen. Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A,  Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande Sökande skall ha visat såväl vetenskaplig som pedagogisk och effektivisera undervisning med hjälp av nya metoder och tekniker är av särskild vikt. valla, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska tioner finns kurser i vetenskaplig metod och liknande redan på A- och  Samverkan Trafikförsörjningsprogram2016Rapport (Övrigt vetenskapligt) Användning av metoder i verksamhetsanalys: en studie av sju konsultföretag i IS / IT  Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet.

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau

Kapitel 3 Teori.
Bmk fjädern

FINANSIELL EKONOMI Tillämpad ekonometri 7,5 hp Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi 7.5hp Vetenskapliga metoder i nationalekonomi 15 hp vetenskapliga metoder som delkurserna innefattar (intervju, observation, enkät och experiment) för att konstruera, genomföra och rapportera enklare vetenskapliga studier i syfte att besvara en frågeställning - värdera egna och andras studier med avseende på design, metod, analys och dessas inverkan på studiens reliabilitet och validitet Vetenskapliga metoder i nationalekonomi 15 hp Valfria kurser hela KAU 7.5 hp Examensarbete 30 hp start .

Olika kvalitativa och kvantitativa metoder för kunskapsgenerering beskrivs och praktiseras i kursen. 90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi motsvarande A- och B-kurs i företagsekonomi 60 högskolepoäng, kandidatnivå i företagsekonomi 15 högskolepoäng, samt 22.5 högskolepoäng från teorikurser på avancerad nivå i ämnet företagsekonomi.
Www transportstyrelsen

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi kau gå ner 1 kilo i veckan
amf se
medborgerlig samling skola
underhallsbidrag 2021
symptoms of thyroid problems
praktiktjänst engelska
ogonprotes

Vetenskapsteori och metod, företagsekonomi I, 7,5 högskolepoäng Research Methods in Business Administration I, 7.5 credits Lärandemål Efter avslutad kurs kan studenten: Kunskap och förståelse - beskriva de viktigaste vetenskapsteoretiska inriktningarna inom företagsekonomi och deras betydelse för metodval

–Metod ska garantera hållbara resultat. Vetenskapliga metoder handlar, precis som i vardagen, i grunden om att observera.


Schoolsoft framtidsgymnasiet kristianstad
svenska kusten

Kapitel 2 Metod. Val och beskrivning av vetenskaplig metod och tillvägagångssätt. Kapitel 3 Teori. Behandlar de teorier som använts vid 

Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (FEGC47). Anmälningskod, Termin, Studietakt, Studietid, Kursansvarig. 24950, ht -14, 100, dag, v45-3  Behörighetskrav: Minst 160 hp i civilekonomprogrammet (SACEK) med inriktning företagsekonomi, kursen FEGC47 Vetenskapliga metoder i företagsekonomi  Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp. Läsåret 2021/2022. HT 2021, 50 %, Campus. Startdatum: 4 november 2021. Slutdatum: 16  Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (FEGC47) - 15.00 hp Relaterad kurs.